Trang chủ » Tin tức » Sự Kiện: Đồng Nhi

Sự Kiện: Đồng Nhi

2020-05-13 21:54:12Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Cho những ngày tháng 6 thật vui tươi, sự kiện "Đồng Nhi" sẽ đem lại cho tất cả nhân sĩ trong võ lâm những phần quà hấp dẫn. Ngoài ra hoạt động tiêu diệt Boss "Ông Kẹ" sẽ xôm tụ và hoành tráng với phần thưởng lên đến hàng trăm triệu điểm kinh nghiệm.

Trẻ em như búp trên cành,
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan,
Chẳng may vận nước gian nan,
Trẻ em cũng bị bận thân cực lòng.

• Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra: Sau bảo trì định kỳ ngày 26/05/2020.
Thời gian kết thúc: 00:00 ngày 16/06/2020.
Đối tượng tham gia: Nhân vật có cấp độ từ 50 trở lên.
Bản đồ rơi vật phẩm: Bản đồ cấp 70 trở lên.
• Đặc biệt những cao thủ đạt VIP 5 trở lên sẽ được ưu đãi mua 2000 Chocolate chỉ với giá 500 Tiền Đồng. Mua thoải mái không có giới hạn.

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Sứ Giả Thiếu Nhi

Vị trí: Ba Lăng Huyện 199/195
Chức năng:

- Hợp thành Bánh Kem Chocolate
- Hợp thành Bánh Kem Trái Cây
- Nhận thưởng đạt mốc
- Mua nguyên liệu Chocolate
- Kiểm tra số lượng đã sử dụng

Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 16/06/2020.


Tiểu Long

Vị trí: Ba Lăng Huyện 199/195
Chức năng:

- Tặng Băng Đường Hồ Lô
- Xem bảng xếp hạng

Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 16/06/2020.


Hộp Quà Thiếu Nhi

Nguồn gốc: Đánh quái ở các bản đồ 70 trở lên.
• Tính chất: Xếp chồng 500/500. Bày bán, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.
Chức năng: Mở ra nguyên liệu hợp thành.
Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 16/06/2020.


Bột Mì
Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Hộp Quà Thiếu Nhi".
Tính chất: Xếp chồng 500/500. Bày bán, giao dich, ném ra. Bán shop 0 lượng.
Chức năng: Ghép Bánh Kem Chocolate & Bánh Kem Trái Cây.
Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 16/06/2020.

Đường
Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Hộp Quà Thiếu Nhi".
Tính chất: Xếp chồng 500/500. Bày bán, giao dich, ném ra. Bán shop 0 lượng.
Chức năng: Ghép Bánh Kem Chocolate & Bánh Kem Trái Cây.
Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 15/06/2020.

Sữa
Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Hộp Quà Thiếu Nhi".
Tính chất: Xếp chồng 500/500. Bày bán, giao dich, ném ra. Bán shop 0 lượng.
Chức năng: Ghép Bánh Kem Chocolate & Bánh Kem Trái Cây.
Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 16/06/2020.

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Hộp Quà Thiếu Nhi".
Tính chất: Xếp chồng 500/500. Bày bán, giao dich, ném ra. Bán shop 0 lượng.
Chức năng: Ghép Bánh Kem Chocolate & Bánh Kem Trái Cây.
Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 16/06/2020.

Trái Cây
Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Hộp Quà Thiếu Nhi".
Tính chất: Xếp chồng 500/500. Bày bán, giao dich, ném ra. Bán shop 0 lượng.
Chức năng: Ghép Bánh Kem Trái Cây.
Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 16/06/2020.

Chocolate
Nguồn gốc: Mua tại "Sứ Giả Thiếu Nhi" hoặc đi hoạt động nhận.
Tính chất: Xếp chồng 500/500. Bày bán, giao dich, ném ra. Bán shop 0 lượng.
Chức năng: Ghép Bánh Kem Chocolate.
Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 16/06/2020.

Bằng Đường Hồ Lô
Nguồn gốc: Nhận được sử dụng "Bánh Kem Chocolate".
Tính chất: Xếp chồng 500/500. Bày bán, giao dich, ném ra. Bán shop 0 lượng.
Chức năng: Tặng cho Tiểu Long nhận kinh nghiệm và Đua TOP BXH Tặng Quà
Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 16/06/2020.

 

• Tham gia hoạt động nhận "Chocolate":

Tham gia Hoạt Động Điều kiện Số lượng
Tống Kim Tống Kim Đại Chiến • Đạt 6.000 điểm tích lũy trở lên -Trận 21:00 10

Vượt ải

Vượt ải - 17 • Vượt qua ải 17. 5
Vượt ải - 28 • Vượt qua ải 28. 10

Phong Lăng Độ

Phong Lăng Độ (Thường) • Tiêu diệt "Thủy Tặc Đầu Lĩnh". 2
Phong Lăng Độ (Đặc Biệt) • Tiêu diệt "Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh". 5
Boss Hoàng Kim Boss Đại Hoàng Kim • Người tiêu diệt "Boss Đại Hoàng Kim". 20

Cách hợp thành Bánh Kem

Hình ảnh Ghi chú

Bánh Kem Chocolate
Cách hợp thành: 3 Đường, 3 Sữa, 3 Bơ, 3 Bột Mì, 1 Chocolate.
Tính chất: Xếp chồng 500/500. Bày bán, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.
Chức năng: Sử dụng nhận 3.000.000 điểm kinh nghiệm và nhiều vật phẩm quý giá.
Giới hạn: Sử dụng 2000 vật phẩm/nhân vật.
Nhân vật có đẳng cấp dưới 110 sử dụng không giới hạn.
Lưu ý: Vật phảm tồn tại đến 00:00 ngày 16/06/2020.

Bánh Kem Trái Cây
Cách hợp thành: 3 Đường, 3 Sữa, 3 Bơ, 3 Bột Mì, 3 Trái Cây và 10 vạn lượng.
Tính chất: Xếp chồng 500/500. Bày bán, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.
Chức năng: Sử dụng nhận 2.000.000 điểm kinh nghiệm và nhiều vật phẩm quý giá.
Giới hạn: Sử dụng 1000 vật phẩm/nhân vật.
Nhân vật có đẳng cấp dưới 110 sử dụng không giới hạn.
Lưu ý: Vật phảm tồn tại đến 00:00 ngày 16/06/2020.

Phần thưởng

• Bánh Kem Chocolate:

- Khi sử dụng mỗi 100 vật phẩm sẽ nhận được thêm 20.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).

Vật phẩm Vật phẩm
Mảnh - Trang bị (An Bang) Mảnh - Trang bị (Định Quốc)
Mảnh - Ngọc Bội (Nhu Tình) Mảnh - Ngọc Bội (Hiệp Cốt)
Càn Khôn Song Tuyệt Bội Mã bài - Ngựa 80
Lệnh bài - Định Quốc Lệnh bài - An Bang
Hồng ảnh Bảo Rương Mã bài - Phi Vân
Bảo Rương May Mắn Đại Thành Bí Kíp 120
Băng Đường Hồ Lô Phi Tốc + Đại Lực (Lễ bao)
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh
Hộp Gấm Đại Thành Bí Kíp (90)
Thủy Tinh (Các loại) Tinh Hồng Bảo Thạch
Tiên Thảo Lộ Tiên Thảo Lộ (Đặc biệt)
Thiên Sơn Bảo Lộ Quế Hoa Tửu
Phụng Nguyệt Dung Quả Cống Nguyệt Phù Dung
Phúc Duyên Thiên Sơn Tuyết Liên (*)
Tín Vật Môn Phái Vạn Cổ Lễ Bao
Mảnh Mã bài - Phi Vân ........................

(*) Thiên Sơn Tuyết Liên: nhận ngay đẳng cấp 119

• Bánh Kem Trái Cây:

Vật phẩm
Tiên Thảo Lộ
Tiên Thảo Lộ (Đặc biệt)
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ

• Phần thưởng đạt mốc

Yêu cầu Phần thưởng Số lượng

Sử dụng 2.000 "Bánh Kem Chocolate"

500.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 1
Bảo Rương May Mắn 10
Mảnh - Mã bài Phi Vân 10
Mảnh - Trang bị (An Bang - Ngẫu nhiên) 1

Sử dụng 2.000 "Bánh Kem Chocolate"

1.000 "Bánh Kem Trái Cây"

1.000.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 1
Mặt nạ - Vương Giả (KNVC +1 cấp) 1
(Ngẫu nhiên) Càn Khôn Song Tuyệt Bội or Nhất Kỷ Càn Khôn Phù 1
Mảnh - Trang bị (An Bang - Ngẫu nhiên) 1

 

 Tiêu diệt Boss "Ông Kẹ"


Vào 22:00 hàng ngày sẽ có thông báo


Boss Ông Kẹ

- Vào 22:00 từ 26/05/2020 đến 00:00 ngày16/06/2020 Boss "Ông Kẹ" sẽ xuất hiện tại Biện Kinh 197/202 chư vị nhân sĩ hãy ngăn chặn không cho Ông Kẹ bắt cóc Tiểu Long đi. Sau 30 phút kể từ lúc xuất hiện không ai tiêu diệt sẽ tự động biến mất. Khi tiêu diệt thành công Ông Kẹ sẽ nhận được phần thưởng sau:

Nội dung Phần thưởng
Cá nhân/Tổ đội trực tiếp hạ Boss 100.000.000 điểm kinh nghiệm/nhân vật
Nhân vật xung quanh 50.000.000 điểm kinh nghiệm/nhân vật
Vật phẩm Vật phẩm
Hành Hiệp Lệnh Đại Thành Bí Kíp 90
Vạn Cổ Lễ Bao Đại Thành Bí Kíp 120
Mảnh Mã bài - Phi Vân Mảnh trang bị Định Quốc
Phi Tốc + Đại Lực (lễ bao) Mảnh trang bị An Bang
Tâm Tâm Tương ánh phù Mảnh Ngọc Bội Nhu Tình
Thiên Sơn Bảo Lộ Mảnh Ngọc Bội Hiệp Cốt
Quế Hoa Tửu Trang bị xanh Option Khủng
Thủy Tinh + Tinh Hồng Bảo Thạch Băng Đường Hồ Lô (x10)
Tiên Thảo Lộ Mộc Bài
Tẩy Tủy Kinh + Võ Lâm Mật Tịch Bảo Rương May Mắn

Đua TOP tặng Băng Đường Hồ Lô

- TOP sẽ cập nhật liên tục kể cả quý nhân sĩ tặng 1 vật phẩm cũng Update.

- Để mang lại sự cạnh tranh cho tất cả nhân sỹ võ lâm khi sử dụng Bánh Kem Chocolate sẽ có cơ hội nhận được Băng Đường Hồ Lô thì quý đồng đạo chỉ việc đem về tặng cho Tiểu Long mỗi cây Bằng Đường Hồ Lô sẽ được 50.000 điểm kinh nghiệm không cộng dồn. Sau khi kết thúc sự kiện vào 16/06/2020 sẽ tổng kết Bảng Xếp Hạng ai là người đứng hạng 1 sẽ nhận được phần thưởng sau đây:

Hình ảnh Ghi chú Số lượng

Chiến mã - Bôn Tiêu
Tốc độ di chuyển: 100%
Thể lực tối đa: +1000 điểm
Sinh lực tối đa: 500 điểm
Né tránh: +500 điểm
Đẳng cấp yêu cầu: 120

 
1
Lệnh bài An Bang Sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 trong 4 món An Bang 1
Bảo Rương May Mắn Sử dụng nhận ngẫu nhiên trang bị Xanh cấp 10 20

Quý đồng đạo có thắc mắc hoặc đặt câu hỏi vui lòng liên hệ Fanpage: https://www.facebook.com/jxbisu.net/

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Trân trọng cảm ơn chư vị bằng hữu đã quan tâm tới JX Bí Sử. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
+ Fanpage : facebook.com/jxbisu.net/
+ Đội ngũ hỗ trợ 24/7 - Nhanh Nhẹn và Hiểu biết chuyên sâu về Võ Lâm Truyền Kỳ

Tin mới nhất                                                                                                                                                    Ngày đăng