Trang chủ » Tin tức » Tính năng: Thất Thành Đại Chiến

Tính năng: Thất Thành Đại Chiến

2020-05-05 22:00:04Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Thất Thành Đại Chiến là một tính năng hoàn toàn đặc biệt và có rất nhiều điều khám phá. Nơi đây các anh hùng của Võ Lâm sẽ thể hiện tài năng chiến đấu cũng như tinh thần đoàn kết để dành ngôi Thiên Tử. Hãy tham gia để có những phút giây vui vẻ cùng hảo hữu của mình.

Báo danh tham gia

Thời gian báo danh: 18:00 đến 19:00 (Thứ 6 hàng tuần)

Phí bao danh: 5000 Khiêu Chiến Lệnh và 5000 vạn lượng

Đối tượng báo danh: Chỉ có Bang Chủ mới có thể tiến hành báo danh. Bang hội đã chiếm thành không cần báo danh.

Địa điểm báo danh: NPC Tiếp Đầu Công Thành Chiến tại (Phía Đông - Thành Thị)

• Từ 20:00 cùng ngày các thành viên trong bang có thể đến Tiếp Đầu Công Thành Chiến hoặc Thần Hành Phù để tiến vào bản đồ Thất Thành Đại Chiến

Thất Thành Đại Chiến chính thức bắt đầu từ 20:30 đến 21:30.

Trận Thất Thành Đại Chiến đầu tiên của ngày 08/05/2020 sẽ bỏ giới hạn vào bang 24 giờ và chỉ cần 2000 Khiêu Chiến Lệnh để báo danh. Từ những trận sau sẽ yêu cầu vào bang 24 giờ và 5000 Khiêu Chiến Lệnh

Lưu ý khi tham gia

Đẳng cấp 90 trở lên mới có thể vào bản đồ Công Thành Chiến

• Nhân vật vào bang dưới 1 ngày (< 24 tiếng) sẽ không thể tham gia Thất Thành Đại Chiến

• Bang hội đang chiếm thành không cần báo danh Thất Thành Đại Chiến

• Nhân vật vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến ở thành thị nào sẽ vào bản đồ chiến trường của thành đó

• Khi bắt đầu Thất Thành Đại Chiến, tất cả nhân sĩ đều sẽ ở trạng thái chiến đấu.

•  Nhân sĩ trong chiến trường Thất Thành Đại Chiến không thể sử dụng thuốc Tống Kim và các vật phẩm: Thổ địa phụ, Thần Hành Phù .....

•  Bị đánh bại trong chiến trường sẽ được di chuyển ra nơi lưu rương cưới cùng và có thể vào lại bằng NPC Tiếp Đầu Công Thành Chiến.

•  Khi nhân vật "Về thành dưỡng sức" sẽ truyền tống về nơi vừa mới lưu rương.

Quy tắc chiếm thành và Long Trụ

• Mỗi bản đồ (tương ứng với 1 thành) sẽ có 1 Long Trụ.

• Bắt đầu Thất Thành Đại Chiến thì tất cả Long Trụ đều là Long Trụ Trung Lập

• Long Trụ trong vòng 35 phút không bị đánh chiếm thì sẽ thành Long Trụ bất tử (không thể đánh chiếm Long Trụ này được nữa)

• Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội chiếm Long Trụ của thành nào sẽ thành Thái Thú của thành đó

• Mỗi bang hội có thể chiếm được nhiều thành nếu chiếm được nhiều Long Trụ.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú

Công Thành Lễ Bao

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán, ném ra. Bán cửa hàng 0 lượng

- Cách sử dụng: Nhấn chuột phải để sử dụng

- Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Vệ Trụ Lễ Bao

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng 0 lượng. Không thể ném ra

- Cách sử dụng: Nhấn chuột phải để sử dụng

- Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Phần thưởng "Thất Thành Đại Chiến"

• Phần thưởng chiếm/thủ thành thành công:

Chiếm/thủ thành thành công Phần thưởng tương ứng
Biện Kinh 180 Công Thành Lễ Bao
Lâm An 120 Công Thành Lễ Bao
Thành Đô 80 Công Thành Lễ Bao
Phượng Tường 80 Công Thành Lễ Bao
Tương Dương 80 Công Thành Lễ Bao
Dương Châu 40 Công Thành Lễ Bao
Đại Lý 40 Công Thành Lễ Bao


• Nếu 1 bang hội chiếm được nhiều thành thì tổng phần thưởng sẽ được cộng dồn.

• Phần thưởng này chỉ có Bang chủ mới có thể nhận được ở NPC Tiếp Đầu Công Thành Chiến, tổng số lượng vật phẩm thưởng Công Thành Lễ Bao được hiển thị ở NPC Tiếp Đầu Công Thành Chiến.

• Thời gian nhận thưởng từ 21:45 đến 23:50 (Sau 23:50 cùng ngày thì phần thưởng sẽ bị xóa).

• Hành trang còn 60 ô trống trở lên mới có thể nhận được.

• Mỗi lần nhận cách nhau 5 phút.

• Mỗi lần nhận thưởng Bang chủ chỉ có thể nhận tối đa 50 Công Thành Lễ Bao. Sau khi Bang chủ nhận phần thưởng thành công thì số lượng Công Thành Lễ Bao hiển thị ở NPC Tiếp Đầu Công Thành Chiến sẽ bị khấu trừ tương ứng.

• Sử dụng Công Thành Lễ Bao sẽ ngẫu nhiên nhận được:

• Điểm kinh nghiệm khi nhận được sẽ không cộng dồn.

• Tối đa 1 ngày nhận được 100 triệu kinh nghiệm khi sử dụng Công Thành Lễ Bao.

• Khi sử dụng MAX 100 triệu 1 ngày vẫn có thể sử dụng Công Thành Lễ Bao để nhận vật phẩm nhưng sẽ không có điểm kinh nghiệm.

Vật phẩm Vật phẩm
2.000.000 điểm kinh nghiệm Mặt nạ Nguyên Soái
5.000.000 điểm kinh nghiệm Bách Niên Trân Lộ
10.000.000 điểm kinh nghiệm Vạn Niên Trân Lộ
20.000.000 điểm kinh nghiệm Thiên Niên Trân Lộ
50.000.000 điểm kinh nghiệm Tiên Thảo Lộ (đặc biệt)
Lệnh bài trang bị Định Quốc Lệnh bài trang bị An Bang
100 vạn lượng 200 vạn lượng
500 vạn lượng Cẩm nang thay đổi trời đất

• Sử dụng Vệ Trụ Lễ Bao sẽ ngẫu nhiên nhận được:

• Điểm kinh nghiệm khi nhận được sẽ không cộng dồn.

Vật phẩm Vật phẩm
5.000.000 điểm kinh nghiệm Cẩm nang thay đổi trời đất
10.000.000 điểm kinh nghiệm Bách Niên Trân Lộ
15.000.000 điểm kinh nghiệm Vạn Niên Trân Lộ
20.000.000 điểm kinh nghiệm Thiên Niên Trân Lộ

Phần thưởng điểm kinh nghiệm

• Bang hội chiếm được Long Trụ và thủ được Long Trụ đó liên tục trong 5 phút tính từ lúc chiếm được thì hệ thống sẽ tính là bang hội đó nhận được hệ số thưởng là 1 con số

• Hệ số thưởng sẽ phụ thuộc vào Long Trụ của từng thành:

Long Trụ của thành Hệ số thưởng
Biện Kinh 4
Lâm An 3
Thành Đô 2
Phượng Tường 2
Tương Dương 2
Dương Châu 1
Đại Lý 1

• Hệ số thưởng sẽ được cộng dồn nếu bang hội chiếm và thủ được nhiều Long Trụ của nhiều thành thỏa điều kiện thời gian. Ví dụ: Bang A chiếm và thủ được Long Trụ của Biện Kinh trong 5 phút thì hệ số thưởng là 4. Sau đó bang A lại chiếm và thủ được Long Trụ của Dương Châu trong 5 phút thì hệ số thưởng của bang là 4 + 1 = 5.

• Cùng 1 Long Trụ của 1 thành bang hội có thể nhận nhiều lần hệ số thưởng khi nhiều lần tái chiếm và thủ Long Trụ đó thỏa điều kiện thời gian. Ví dụ: Bang A chiếm và thủ được Long Trụ của Lâm An trong 5 phút thì hệ số thưởng là 3. Sau đó bang A bị mất Long Trụ này rồi kế tiếp tái chiếm lại và thủ Long Trụ này trong 5 phút thì hệ số thưởng lúc này là 3 + 3 = 6.

• Nếu 1 bang hội chiếm 1 trụ của 1 thành trong thời gian 10 phút hoăc hơn nữa thì củng chỉ nhận được 1 lần phần thưởng của Long trụ đó. Ví du: Bang A chiếm và thủ được Long Trụ của Biện Kinh liên tục trong 10 phút hoặc hơn thì vẫn chĩ nhận được hệ số thưởng là 4.

• Nhân vật online liên tục 1 phút trong chiến trường sẽ nhận được 1 điểm tích lũy.

• Kết  thúc trận chiến nếu bang có hệ số thưởng là “N” thì chỉ những thành viên trong bang có điểm tích lũy từ 30 trở lên mới có thể nhận phần thưởng ở NPC Xa Phu Công Thành. Phần thưởng đồng thời nhận được là:

Phần thưởng điểm kinh nghiệm = N * 25.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.

Phần thưởng khi chiếm lĩnh Phượng Tường

• Nhằm mang lại sân chơi cạnh tranh hơn khi chiếm lĩnh 2 thành chính là Biện Kinh và Lâm An, BQT JX Bí Sử thưởng thêm khi chiếm lĩnh thành Phượng Tường những vật phẩm sau:

Vật phẩm Số lượng
Tiền đồng 500
Ngân lượng 2000 vạn
Bách Niên Trân Lộ 2
Vạn Niên Trân Lộ 2
Thiên Niên Trân Lộ 2

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Trân trọng cảm ơn chư vị bằng hữu đã quan tâm tới JX Bí Sử. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
+ Fanpage : facebook.com/jxbisu.net/
+ Đội ngũ hỗ trợ 24/7 - Nhanh Nhẹn và Hiểu biết chuyên sâu về Võ Lâm Truyền Kỳ

Tin mới nhất                                                                                                                                                    Ngày đăng