Trang chủ » Tin tức » Sự Kiện Chào Mừng Đại Lễ 30/4 - 1/5

Sự Kiện Chào Mừng Đại Lễ 30/4 - 1/5

2020-04-10 10:13:19Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Cách đây 45 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta.

Nhân dịp đại lễ 45 năm "Giải Phóng Miền Nam - Thống Nhất Đất Nước" và 134 năm "Ngày Quốc Tế Lao Động" bổn trang mang đến toàn cõi Võ Lâm chuỗi sự kiện vô cùng đặc sắc kèm theo đó là những vật phẩm vô cùng giá trị như: Mảnh An Bang, Mảnh Định Quốc, Càn Khôn Song Tuyệt Bội, Chiến mã Phi Vân vv..vv

• Thời gian và điều kiện tham gia:

Thời gian bắt đầu: 17:00 - Ngày: 14/04/2020.

 Thời gian kết thúc: 00:00 - Ngày: 12/05/2020.

 Đối tượng: Đẳng cấp 50 trở lên.

 Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phẩn thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

 Những nhân vật có đẳng cấp dưới 100 khi sử dụng "Tấm áo Chiến Sĩ""Huân Chương Lao Động" sẽ không có giới hạn.

• NPC liên quan:

Tên NPC Ghi chú

Vị trí: Tương Dương (196/202)

• Chức năng:

• Đổi Tấm áo Chiến Sĩ

• Đổi Huân Chương Lao Động

• Mua Chiếc gậy Trường Sơn

• Nhận thưởng đạt mốc sử dụng

• Chức năng này chỉ hoạt động đến 00:00 ngày 12/05/2020.

• Thu thập vật phẩm:

Vật phẩm Ghi chú

Hộp Quà Chiến Thắng

Nguồn gốc: Đánh quái ở các bản đồ 70 trở lên.

• Tính chất: Xếp chồng 500/500. Bày bán, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.

Chức năng: Mở ra nguyên liệu hợp thành.

Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 00:00 ngày 12/05/2020.

Hộp Kim Chỉ

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Hộp Quà Chiến Thắng".

• Tính chất: Xếp chồng 500/500. Bày bán, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.

Chức năng: Ghép "Tấm áo Chiến Sĩ".

Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 00:00 ngày 12/05/2020.

Cuộn Vải

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Hộp Quà Chiến Thắng".

Tính chất: Xếp chồng 500/500. Bày bán, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.

Chức năng: Ghép "Tấm áo Chiến Sĩ".

Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 00:00 ngày 12/05/2020.

Lưỡi Liềm

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Hộp Quà Chiến Thắng".

Tính chất: Xếp chồng 500/500. Bày bán, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.

Chức năng: Ghép "Huân Chương Lao Động".

Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 00:00 ngày 12/05/2020.

Lúa Vàng

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Hộp Quà Chiến Thắng".

Tính chất: Xếp chồng 500/500. Bày bán, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.

Chức năng: Ghép "Huân Chương Lao Động".

Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 00:00 ngày 12/05/2020.

Chiếc gậy Trường Sơn

Nguồn gốc: Mua tại "Tượng Đài" - 1 Tiền Đồng = 3 vật phẩm.

• Tính chất: Xếp chồng 500/500. Bày bán, giao dịch, ném ra, Bán shop 0 lượng.

Chức năng: Ghép "Tấm áo Chiến Sĩ".

Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 00:00 ngày 12/05/2020.

• Tham gia hoạt động nhận "Chiếc gậy Trường Sơn":

Tham gia Hoạt Động Điều kiện Số lượng
Tống Kim Tống Kim Đại Chiến • Đạt 6.000 điểm tích lũy trở lên. 10

Vượt ải

Vượt ải - 17 • Vượt qua ải 17. 5
Vượt ải - 28 • Vượt qua ải 28. 10

Phong Lăng Độ

Phong Lăng Độ (Thường) • Tiêu diệt "Thủy Tặc Đầu Lĩnh". 2
Phong Lăng Độ (Đặc Biệt) • Tiêu diệt "Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh". 5
Boss Hoàng Kim Boss Đại Hoàng Kim • Người tiêu diệt "Boss Đại Hoàng Kim". 20

• Hợp thành vật phẩm:

Vật phẩm Ghi chú

Tấm áo Chiến Sĩ

• Cách hợp thành: 3 Hộp Kim Chỉ + 3 Cuộn Vải + 1 Chiếc gậy Trường Sơn.

• Tính chất: Xếp chồng 500/500. Bày bán, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.

• Chức năng: Sử dụng nhận 2.000.000 điểm kinh nghiệm và nhiều vật phẩm quý giá.

Giới hạn: Sử dụng 2000 vật phẩm/nhân vật.

Nhân vật có đẳng cấp dưới 100 sử dụng "Tấm áo Chiến Sĩ" không giới hạn.

• Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 00:00 ngày 12/05/2020.

Huân Chương Lao Động

• Cách hợp thành: 3 Lưỡi Liềm + 3 Lúa Vàng + 5 vạn lượng.

• Tính chất: Xếp chồng 500/500. Bày bán, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.

• Chức năng: Sử dụng nhận 1.000.000 điểm kinh nghiệm.

Giới hạn: Sử dụng 1000 vật phẩm/nhân vật.

Nhân vật có đẳng cấp dưới 100 sử dụng "Huân Chương Lao Động" không giới hạn.

• Chú ý: Vật phẩm này không có hạn sử dụng

• Phần thưởng:

• Tấm áo Chiến Sĩ:

- Khi sử dụng mỗi 100 vật phẩm "Tấm áo Chiến Sĩ" sẽ nhận được thêm 10.000.000 điểm kinh nghiệm.

Vật phẩm Vật phẩm
Mảnh - Trang bị (An Bang) Mảnh - Trang bị (Định Quốc)
Mảnh - Ngọc Bội (Nhu Tình) Mảnh - Ngọc Bội (Hiệp Cốt)
Càn Khôn Song Tuyệt Bội Mã bài - Ngựa 80
Lệnh bài - Định Quốc Lệnh bài - An Bang
Hồng ảnh Bảo Rương Mã bài - Phi Vân
Mộc Bài Mặt nạ - Quỷ ảnh
Mặt nạ - Cửu Mệnh Phi Tốc + Đại Lực (Lễ bao)
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh
Hộp Gấm Đại Thành Bí Kíp (90)
Thủy Tinh (Các loại) Tinh Hồng Bảo Thạch
Tiên Thảo Lộ Tiên Thảo Lộ (Đặc biệt)
Thiên Sơn Bảo Lộ Quế Hoa Tửu
Phụng Nguyệt Dung Quả Cống Nguyệt Phù Dung
Phúc Duyên Trang bị Kim Phong
Bí Kíp 90 (Ngẫu nhiên) Vạn Cổ Lễ Bao
Mảnh Mã bài - Phi Vân Quốc Kỳ Việt Nam

• Huân Chương Lao Động:

Vật phẩm
Tiên Thảo Lộ
Tiên Thảo Lộ (Đặc biệt)
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ

• Phần thưởng đạt mốc:

Yêu cầu Phần thưởng Số lượng

Sử dụng 2.000 "Tấm áo Chiến Sĩ"

500.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 1
Mảnh - Mã bài Phi Vân 10
Mảnh - Trang bị (An Bang - Ngẫu nhiên) 1

Sử dụng 2.000 "Tấm áo Chiến Sĩ"

1.000 "Huân Chương Lao Động"

1.000.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 1
Mặt nạ - Vương Giả (KNVC +1 cấp) 1
Mảnh - Trang bị (An Bang - Ngẫu nhiên) 1


• Phần thưởng "Quốc Kỳ Việt Nam":

- Sử dụng vật phẩm "Quốc Kỳ Việt Nam" sẽ nhận được những phần thưởng đặc biệt và mỗi nhân vật chỉ sử đụng được tối đa 5 vật phẩm.

(Ngẫu nhiên 1 trong 3)
100.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
200.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
300.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
(100% nhận được 1 trong 4)
Mảnh - Trang bị (An Bang)
Mảnh - Trang bị (Định Quốc)
Mảnh - Ngọc Bội (Nhu Tình)
Mảnh - Ngọc Bội (Hiệp Cốt)

• Quà Mừng Đại Lễ:

- Vào ngày 30/4 và 1/5 BQT JX Bí Sử gửi đến tất cả nhân sĩ trên toàn cõi võ lâm "Quà Mừng Đại Lễ"có thể di chuyển đến "Cột Cờ" tại (Trung tâm Tương Dương) để nhận phần thường này. Đến hết ngày 1/5 sẽ kết thúc nhận thưởng.

Quà Mừng Đại Lễ
5 bình Tiên Thảo Lộ (thường)
5 bình Thiên Sơn Bảo Lộ
50.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
Tất cả vật phẩm từ "Quà Mừng Đại Lễ" khi nhận đều khóa vĩnh viễn và không có hạn sử dụng

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Trân trọng cảm ơn chư vị bằng hữu đã quan tâm tới JX Bí Sử. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
+ Fanpage : facebook.com/jxbisu.net/
+ Đội ngũ hỗ trợ 24/7 - Nhanh Nhẹn và Hiểu biết chuyên sâu về Võ Lâm Truyền Kỳ

Tin mới nhất                                                                                                                                                    Ngày đăng