Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Sự Kiện: THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (NEW)

  • Trang chủ
  • > Sự Kiện: THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (NEW)
SỰ KIỆN 1: THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/07)

 Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra: Từ 17:00 - 18/07/2023 đến 00:01 - 07/08/2022 (tức hết ngày 06/08/2023 bước sang ngày 07/08/2023)

Đối tượng sử dụng: 

Nhận vật có đẳng cấp từ 90 trở lên

Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Đại Sự Lão Lão

Vị trí: Tương Dương (196/202)

Chức năng:
- Hợp thành vật phẩm
- Nhận thưởng đạt mốc
- Kiểm tra số lần sử dụng vật phẩm
- Mua "Thuốc giảm đau"
- Mua 500 Túi Y Tế - 700 tiền đồng

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 07/08/2023


Túi nguyên liệu

Nguồn gốc:

Nhận được khi hạ quái tại các bản đồ 90 trở lên

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng nhận nguyên liệu

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 07/08/2023


Bông gòn

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi nguyên liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Hộp dụng cụ y tế" "Túi y tế"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 07/08/2023


Băng gạc

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi nguyên liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Hộp dụng cụ y tế" "Túi y tế"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 07/08/2023


Thuốc đỏ

Nguồn gốc: Đổi điểm tích lũy TK :
- 50 điểm = 1 vật phẩm

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Hộp dụng cụ y tế" "Túi y tế"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 07/08/2023

Kháng Sinh

Nguồn gốc: Nhận được khi "Tham gia các hoạt động bên dưới"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành Túi y tế

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 07/08/2023


Thuốc giảm đau

Nguồn gốc: Mua tại NPC "Đại Sự Lão Lão"

1 Tiền đồng = 1 vật phẩm

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Túi y tế"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 07/08/2023

 Công thức hợp thành

Hình ảnh Ghi chú

Hộp dụng cụ y tế

Nguồn gốc: Hợp thành từ NPC "Đại Sự Lão Lão"

Công thức:
+ 1 Bông gòn
+ 1 Băng gạc
+ 1 Thuốc đỏ
+ 1 vạn lượng

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 4.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 07/08/2023
- Giới hạn: 500 vật phẩm/ 1 nhân vật


Túi y tế

Nguồn gốc: Hợp thành từ NPC "Đại Sự Lão Lão"

Công thức:
+ 1 Bông gòn
+ 1 Băng gạc
+ 1 Thuốc đỏ
+ 1 Thuốc giảm đau
+ Kháng Sinh

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 6.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Xem phần thưởng bên dưới.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 07/08/2023
- Giới hạn: 500 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Dưới cấp 100 ăn không giới hạn

 

Tham gia hoạt động nhận "Kháng Sinh"

 

Ngẫu nhiên nhận từ 20 đến 30 vật phẩm

Hoạt động Yêu cầu
Tống Kim Đại Chiến
(Trận 21:00)
3000 điểm tích lũy trở lên
(Nhận random 30 đến 50 vật phẩm)
Phong Lăng Độ Tiêu diệt "Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh" hoặc "Thủy Tặc Đầu Lĩnh"
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Phong Lăng Độ Hoàn thành di chuyển qua Bờ Bắc
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Vượt ải Vượt qua ải 20
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Vượt ải Hoàn thành vượt qua ải 28
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Boss Tiểu Hoàng Kim Người chơi tiêu diệt thành công Boss Tiểu Hoàng Kim
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Nhiệm vụ Dã Tẩu Hoàn thành liên tiếp nhiệm vụ - không được hủy
20 Nhiệm vụ liên tiếp - 10 vật phẩm
30 Nhiệm vụ liên tiếp - 30 vật phẩm
40 Nhiệm vụ liên tiếp - 60 vật phẩm
Vận Lương Cá Nhân Hoàn thành Vận Lương (Hòa bình)
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Hoàn thành Vận Lương (Đẫm máu)
(Nhận random 40 đến 60 vật phẩm)

 Phần thưởng sử dụng

[500]
Hộp dụng cụ y tế

(Tổng sử dụng nhận: 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)

 

[500]
Túi y tế
(Tổng sử dụng nhận: 3.000.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Phi tốc hoàn (lễ bao) Đại lực hoàn (lễ bao)
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh
Thiết La Hán Bàn Nhược Tâm Kinh
Lam Thủy Tinh Tử Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Tiên Thảo Lộ (1 giờ) Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Thiên Sơn Bảo Lộ Quế Hoa Tửu
Bách Quả Lộ Phúc Duyên Lộ
Danh Vọng Bảo Lộ (1-5 điểm) Hoàn Thành Dã Tẩu
Ngựa 80 (ngẫu nhiên) Thỏi Vàng
Bảo Rương Bí Kíp Linh Hồn Chiến Mã
(xem công dụng bên dưới)
Đá Ngũ Sắc
(xem công dụng bên dưới)
Bảo Rương - Đồ Phổ
(xem công dụng bên dưới)
Phụng Nguyệt Quả Dung Cống Nguyệt Phù Dung
Tẩy Tuỷ Kinh - Tiểu Đơn Huân Chương Vinh Dự
(xem công dụng bên dưới)
Võ Lâm Mật Tịch  - Tiểu Đơn Mảnh Áo Định Quốc
Đá Luyện Chiến Mã Mảnh Nón Định Quốc
Cẩm Nang Định Quốc
(xem công dụng bên dưới)
Mảnh - Áo Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường
Mảnh - Ngọc Bội Hiệp Cốt Mảnh - An Bang
Mảnh - Ngọc Bội Nhu Tình Long Vân Ngọc Bích
Đại Thành Bí Kíp 120 Bảo Rương May Mắn
(xem công dụng bên dưới)
Bảo Rương An Bang
(xem công dụng bên dưới)

Lệnh Bài Boss Đại Hoàng Kim
(xem công dụng bên dưới)

Cẩm Nang Hiệp Cốt
(xem công dụng bên dưới)
Cẩm Nang Nhu Tình
(xem công dụng bên dưới)
Mảnh Thiên Hoàng ./.

 Thưởng sử dụng đạt mốc

[Max 500 Túi y tế ]
Ngẫu nhiên nhận thêm:

Nhất Kỷ Càn khôn Phù (7 Ngày)
Mặt Nạ - Vương Giả (7 Ngày)
Huy Chương [Kỹ Năng]
(Mỗi nhẫn vật sử dụng tối đa 5 vật phẩm)
Huy Chương [Tiềm Năng]
(Mỗi nhẫn vật sử dụng tối đa 5 vật phẩm)
Tẩy Tủy Kinh
Võ Lâm Mật Tịch

100% Nhận Được 
Hào Quang (HSD: 30 ngày)
Thuộc tính đi kèm: 
+5% Kháng Tất cả

 

[Max 2 Loại]
Hộp dụng cụ y tế - Túi y tế

5.000.000.000 điểm kinh nghiệm
(5 Tỷ điểm kinh nghiệm cộng dồn)

 

 

 

SỰ KIỆN 2: TẶNG HUÂN CHƯƠNG - VINH DỰ

  Tặng "Huân Chương - Vinh Dự"

Bảng Xếp Hạng sẽ cập nhật liên tục kể cả quý nhân sĩ tặng 1 vật phẩm cũng cập nhật.

Sau khi kết thúc sự kiện vào 00:01 - 07/08/2023 (tức hết ngày 06/08/2023 bước sang ngày 07/08/2023) thì Đại Sự Lão Lão sẽ không nhận Huân Chương nữa và đồng thời tổng kết Bảng Xếp Hạng.

Vị trí: Đại Sự Lão Lão tại Tương Dương (196/202)

Lưu ý Huân Chương Vinh Dự chỉ có thời hạn trong ngày kể từ lúc ăn event ra (nhanh chóng nạp để tránh mất)
- Ví dụ ăn ngày 07/08/2023 thì huân chương sẽ có thời hạn tới 23h59 ngày 07/08/2023
- Những trường hợp huân chương mất do quá thời hạn bên BQT sẽ không hỗ trợ, kính mong anh em cân nhắc ăn event đúng giờ đúng lúc 


Khi tặng huân chương tới các mốc sẽ nhận được phần quà như sau:
- 1000 huân chương : ấn + kỹ năng vốn có 1 cấp (hsd 30 ngày)
- 3000 huân chương : đại thành bí kíp 120
- 5000 huân chương : Đặc ân Hoàng kim 

 

 Phần thưởng nhận được khi đạt TOP

Sau khi Sự kiện kết thúc lúc 00:01 - 07/08/2022 (tức hết ngày 06/08/2023 bước sang ngày 07/08/2023)

         Hạng      Vật phẩm nhận được
1 01 Bảo Rương HKMP Tự chọn (Ngẫu nhiên Opt)
2 01 Bảo Rương HKMP Random (Tự chọn Loại 1-2-3)
3 01 Bộ An Bang (CỰC PHẨM)
4 01 Bộ An Bang (Ngẫu Nhiên Opt)
5 01 Bộ Định Quốc (CỰC PHẨM)

 CÔNG DỤNG CÁC VẬT PHẨM:

Vật phẩm Chức năng
Linh Hồn Chiến Mã  Thu thập đủ 10 linh hồn chiến mã và 500v sẽ đổi được 01 mã bài ngựa 80
Cống Nguyệt Phù Dung Tăng điểm Tiềm năng 5 điểm (chỉ sử dụng được 3 lần)
Phụng Nguyệt Quả Dung Tăng điểm Kỹ năng 1 điểm (chỉ sử dụng được 2 lần)
Nến bát trân phúc nguyệt     Tăng x2 điểm kinh nghiệm cho cả tổ đội trong 30 phút
Mật Tịch Kỹ Năng 90     Được + 1 skill kỹ năng 90. Lưu ý skill 20 không hỗ trợ
Mảnh Thiên Hoàng 06 Mảnh ghép thành 1 trang bị thiên hoàng ngẫu nhiên
Đá Ngũ Sắc Bán tại KTC 150 xu, vật phẩm dùng để thay đổi ngoại trang
Tính năng: THAY ĐỔI NGOẠI TRANG
Bảo Rương - Đồ Phổ Mở ra đồ phổ nâng cấp vũ khí
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù Kỹ năng vốn có +1 cấp
Mặt Nạ - Vương Giả Kỹ năng vốn có +1 cấp
Càn Khôn Song Tuyệt Bội Kỹ năng vốn có +2 cấp
Đặc Ân Hoàng Kim Tùy Chọn 1 mảnh HKMP tự chọn
Cẩm Nang ĐQ-Nhu Tình-Hiệp Cốt Mở ngẫu nhiên nhận 1 trang bị ĐQ- Nhu Tình- Hiệp Cốt
Bảo Rương An Bang Mở ngẫy nhiên nhận trang bị An Bang
Long Vân Ngọc Bích Đổi mảnh trang bị hoàng kim
(Chi tiết:
Tính năng: Đổi mảnh trang bị Hoàng Kim Môn Phái (jxbisu.net))
Lệnh Bài Boss Hoàng Kim Gọi ra 1 Boss Đại Hoàng Kim