Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Mừng Đại Lễ 30/4 - Thống Nhất Đất Nước

  • Trang chủ
  • > Mừng Đại Lễ 30/4 - Thống Nhất Đất Nước

 

Ngày 30/4 là ngày Giải Phóng miền Nam - Thống Nhất Đất Nước. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam và đưa nước ta vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Và để hồi tưởng lại thời điểm lịch sử đó, bổn trang xin được gửi đến quý nhân sỹ sự kiện: MỪNG ĐẠI LỄ 30/4 - THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Đây sẽ là dịp để chúng ta nhớ về sự hy sinh cũng như cống hiến của các bậc cha chú đi trước với hoạt động: Huân Chương Chiến Thắng (Tư trang người lính)

Sự kiện: Mừng Đại Lễ 30/4 - Thống Nhất Đất Nước

 Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra: Từ 17:00 - 29/04/2023 đến 00:01 - 20/05/2023 (tức hết ngày 19/05/2023 bước sang ngày 20/05/2023)

Đối tượng sử dụng: 

Nhận vật có đẳng cấp từ 30 trở lên

Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Cột Cờ Việt Nam

Vị trí: Tương Dương (198/202)

Chức năng:
- Chế tạo vật phẩm
- Kiểm tra số lần sử dụng vật phẩm

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 20/05/2023


Túi dụng cụ

Nguồn gốc:

Nhận được khi hạ quái tại các bản đồ 70 trở lên

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng nhận nguyên liệu

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 20/05/2023


Chiếc mũ Chiến Sĩ

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi dụng cụ"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Huân chương Vinh Dự" "Huân chương Chiến Thắng" tại "Cột Cờ Việt Nam"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 20/05/2023


Đôi giày Bộ Đội

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi dụng cụ"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Huân chương Vinh Dự" "Huân chương Chiến Thắng" tại "Cột Cờ Việt Nam"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 20/05/2023


Tấm áo Chiến Sĩ

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi dụng cụ"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Huân chương Vinh Dự" "Huân chương Chiến Thắng" tại "Cột Cờ Việt Nam"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 20/05/2023


Chiếc võng Trường Sơn

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi dụng cụ"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Huân chương Vinh Dự" "Huân chương Chiến Thắng" tại "Cột Cờ Việt Nam"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 20/05/2023


Ba lô Con Cóc

Nguồn gốc: Đổi = Điểm Tích Lũy Tống Kim

Giá Đổi : 50 Điểm = 1 vật phẩm

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Huân chương Vinh Dự" "Huân chương Chiến Thắng" tại "Cột Cờ Việt Nam"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 20/05/2023

 Công thức hợp thành

Hình ảnh Ghi chú

Huân chương Vinh Dự

Nguồn gốc: Chế tạo từ NPC "Cột Cờ Việt Nam"

Công thức:
+ 1 "Chiếc mũ Chiến Sĩ"
+ 1 "Đôi giày Bộ Đội"
+ 1 "Tấm áo Chiến Sĩ"
+ 1 "Chiếc võng Trường Sơn"
+ 1 "Ba lô Con Cóc"
+ 1 vạn lượng

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 200.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Tiên Thảo Lộ,  Phúc Duyên lộ, Thiên sơn bảo lộ.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 20/05/2023
- Giới hạn: 500 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 80 sử dụng không tính giới hạn.


Huân chương Chiến Thắng

Nguồn gốc: Chế tạo từ NPC "Cột Cờ Việt Nam"

Công thức:
+ 1 "Chiếc mũ Chiến Sĩ"
+ 1 "Đôi giày Bộ Đội"
+ 1 "Tấm áo Chiến Sĩ"
+ 1 "Chiếc võng Trường Sơn"
+ 1 "Ba lô Con Cóc"
+ 1 tiền đồng

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 800.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Xem phần thưởng bên dưới.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 20/05/2023
- Giới hạn: 500 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 80 sử dụng không tính giới hạn.

 Phần thưởng sử dụng

[500]
Huân chương Vinh Dự

(Tổng sử dụng nhận: 100.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Thiên Sơn Bảo Lộ
Tiên Thảo Lộ (1 giờ)
Phúc Duyên Lộ

 

[500]
Huân chương Chiến Thắng
(Tổng sử dụng nhận: 400.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Phi tốc hoàn Đại lực hoàn
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh
Thiết La Hán Bàn Nhược Tâm Kinh
Lam Thủy Tinh Tử Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Tiên Thảo Lộ (1 giờ) Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Thiên Sơn Bảo Lộ Quế Hoa Tửu
Bách Quả Lộ Phúc Duyên Lộ
Cây Thông <Luyện Kỹ năng> x5 Danh vọng bảo lộ (1-5 điểm)
Nến bát trân phúc nguyệt
(xem công dụng bên dưới)

Linh Hồn Chiến Mã
(xem công dụng bên dưới)

Mật Tịch Kỹ Năng 90
(xem công dụng bên dưới)

Hoa Sơn Thần Đan
(xem công dụng bên dưới)

Ngựa 80
(ngẫu nhiên)
Tẩy Tuỷ Kinh - Tiểu Đơn
Trang Bị Kim Phong Võ Lâm Mật Tịch  - Tiểu Đơn

 Thưởng sử dụng đạt mốc

[Max 500]
Huân chương Chiến Thắng
100% Ngẫu nhiên nhận 1 trong Các vật phẩm sau:
Phụng Nguyệt Quả Dung
Cống Nguyệt Phù Dung
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh

 

[Max 2 Loại]
Huân chương Vinh Dự - Huân chương Chiến Thắng
100% Nhận được

01 Mảnh Thiên Hoàng
(xem công dụng bên dưới)

 CÔNG DỤNG CÁC VẬT PHẨM:

Vật phẩm Chức năng
Linh Hồn Chiến Mã  Thu thập đủ 10 linh hồn chiến mã và 500v sẽ đổi được 01 mã bài ngựa 80
Cống Nguyệt Phù Dung Tăng điểm Tiềm năng 5 điểm (chỉ sử dụng được 3 lần)
Phụng Nguyệt Quả Dung Tăng điểm Kỹ năng 1 điểm (chỉ sử dụng được 2 lần)
Nến bát trân phúc nguyệt Tăng x2 điểm kinh nghiệm cho cả tổ đội trong 30 phút
Mật Tịch Kỹ Năng 90 Được + 1 skill kỹ năng 90. Lưu ý skill 20 không hỗ trợ
Mảnh Thiên Hoàng 06 Mảnh ghép thành 1 trang bị thiên hoàng ngẫu nhiên
Hoa Sơn Thần Đan Sử dụng lên cấp 85