Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Tính năng: Rương Báu Vật - Tống Kim

  • Trang chủ
  • > Tính năng: Rương Báu Vật - Tống Kim

Rương Báu Vật - Tính năng vô cùng thú vị có thể giúp quý đại hiệp tìm được nhiều loại bảo vật danh chấn giang hồ.

 Điều kiện tham gia

Nhân vật đạt cấp 80 trở lên

Dưới cấp độ 80 tham gia Tống Kim sẽ không nhận được lượt mở

Địa điểm: Khu vực Báo Danh (Cao Cấp) kế bên NPC Báo danh

 Cách thức nhận lượt mở

Chư vị đại hiệp chỉ cần tham gia "Tống Kim Cao Cấp" 21h00 và đạt đủ yêu cầu sẽ nhận được lượt mở tương ứng như sau:

Đạt 3000 tích lũy: Nhận 1 lượt mở.

Đạt 6000 tích lũy: Nhận 2 lượt mở.

Đạt 10000 tích lũy: Nhận 3 lượt mở.

Lưu ý: Lượt mở sẽ được Reset về 0 khi kết thúc Tống Kim.

 Phần thưởng

Phần thưởng khi mở
(ngẫu nhiên nhận được)
5 Phong Vân Phi Tốc Hoàn
5 Lệnh Bài
5 Chiến Cổ
1-3 Thỏi Vàng 
Thiết La Hán
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ
Tinh Hồng Bảo Thạch