Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Sự kiện: QUỐC TẾ THIẾU NHI

Sự kiện: Quốc Tế Thiếu Nhi (1/6)

Trẻ em như búp trên cành,
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan,
Chẳng may vận nước gian nan,
Trẻ em cũng bị bận thân cực lòng.

 Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra: Từ 01/06 đến 00:01 - 26/06/2023 (tức hết ngày 25/06 bước sang ngày 26/06)

Đối tượng sử dụng: Nhận vật có đẳng cấp từ 50 trở lên

Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Tiểu Long

Vị trí: Tương Dương (196/202)

Chức năng:
- Hợp thành vật phẩm
- Nhận thưởng đạt mốc
- Kiểm tra số lần sử dụng vật phẩm
- Mua "Công thức hợp thành Cây Kẹo Tròn"
-
Mua "Cây Kẹo Tròn - 500 Cây Kẹo Tròn giá 700x"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 26/06/2023


Túi nguyên liệu

Nguồn gốc: Nhận được khi hạ quái tại các bản đồ 70 trở lên

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng nhận nguyên liệu

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 26/06/2023


Bột

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Bánh Nướng"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 26/06/2023


Túi Đường

Nguồn gốc: Đổi từ điểm tích lũy Tống kim
- 50 điểm = 1 vật phẩm

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Bánh Nướng và Cây Kẹo Tròn"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 26/06/2023


Trứng

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Bánh Nướng"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 26/06/2023


Túi Kẹo

Nguồn gốc: Nhận được khi "Tham gia các hoạt động bên dưới"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Cây Kẹo Tròn"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 26/06/2023


Công thức hợp thành

Cây Kẹo Tròn

Nguồn gốc: Mua tại NPC "Tiểu Long"

1 Tiền đồng = 1 vật phẩm

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Cây Kẹo Tròn"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 26/06/2023

 Công thức hợp thành

Hình ảnh Ghi chú

Bánh Nướng

Nguồn gốc: Hợp thành từ "Tiểu Long"

Công thức:
+ 1 Bột
+ 1 Túi Đường
+ 1 Trứng
+ 1 vạn lượng

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 600.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Xem phần thưởng bên dưới.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 26/06/2023
- Giới hạn: 500 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 90 sử dụng không tính giới hạn


Cây Kẹo Tròn

Nguồn gốc: Hợp thành từ "Tiểu Long"

Công thức:
+ 1 Túi Đường
+ 1 Túi Kẹo
+ 1 Công thức hợp thành Cây Kẹo Tròn

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 1.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Xem phần thưởng bên dưới.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 26/06/2023
- Giới hạn: 500 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 90 sử dụng không tính giới hạn

 Tham gia hoạt động nhận "Túi Kẹo"

Ngẫu nhiên nhận từ 20 đến 30 vật phẩm

Hoạt động Yêu cầu
Tống Kim Đại Chiến
(Trận 21:00)
3000 điểm tích lũy trở lên
(Nhận random 30 đến 50 vật phẩm)
Phong Lăng Độ Tiêu diệt "Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh" hoặc "Thủy Tặc Đầu Lĩnh"
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Phong Lăng Độ Hoàn thành di chuyển qua Bờ Bắc
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Vượt ải Vượt qua ải 20
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Vượt ải Hoàn thành vượt qua ải 28
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Boss Tiểu Hoàng Kim Người chơi tiêu diệt thành công Boss Tiểu Hoàng Kim
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Nhiệm vụ Dã Tẩu Hoàn thành liên tiếp nhiệm vụ - không được hủy
20 Nhiệm vụ liên tiếp - 10 vật phẩm
30 Nhiệm vụ liên tiếp - 30 vật phẩm
40 Nhiệm vụ liên tiếp - 60 vật phẩm

 Phần thưởng sử dụng

500 Bánh Nướng
(Tổng sử dụng nhận: 300.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Tiên Thảo Lộ (1 giờ)
Phúc Duyên Lộ
Thiên Sơn Bảo Lộ

 

500 Cây Kẹo Tròn
(Tổng sử dụng nhận: 500.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Phi Tốc Hoàn (lễ bao) Đại Lực Hoàn (lễ bao)
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tuỷ Kinh
Thiết La Hán Bàn Nhược Tâm Kinh
Lam Thủy Tinh Tử Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Tiên Thảo Lộ (1 giờ) Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Thiên Sơn Bảo Lộ Quế Hoa Tửu
Bách Quả Lộ Phúc Duyên Lộ
Danh Vọng Bảo Lộ (1-5 điểm) Bảo Rương Bí Kíp
Cây Thông <Luyện Kỹ năng> x5 Đại Thành Bí Kíp (90)
Mật Tịch Kỹ Năng 90
(xem công dụng bên dưới)
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
(xem công dụng bên dưới)
Ngựa 80 (ngẫu nhiên) Thư Đặc Xá Triều Đình
(Tỷ lệ thấp)
Đá Ngũ Sắc
(xem công dụng bên dưới)
Bảo Rương - Đồ Phổ
(xem công dụng bên dưới)
Mảnh - Ngọc Bội Hiệp Cốt Linh Hồn Chiến Mã
(xem công dụng bên dưới)
Mảnh - Áo Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường Mảnh - Ngọc Bội Nhu Tình
Phụng Nguyệt Quả Dung Cống Nguyệt Phù Dung
Tẩy Tuỷ Kinh - Tiểu Đơn Võ Lâm Mật Tịch  - Tiểu Đơn
Bảo Rương - Nhu Tình Bảo Rương - Hiệp Cốt
Thiệp Thiếu Nhi 
(xem công dụng bên dưới)
Mảnh Thiên Hoàng
Hoàn Thành Dã Tẩu Thỏi Vàng

 Thưởng sử dụng đạt mốc

Max 500 - Cây Kẹo Tròn
(Ngẫu nhiên nhận)
Nhất Kỷ Càn khôn Phù (7 Ngày)
Mặt Nạ - Vương Giả (7 Ngày )
Kẹo Hồ Lô [Kỹ Năng]
(Mỗi nhẫn vật sử dụng tối đa 5 vật phẩm)
Kẹo Hồ Lô [Tiềm Năng]
(Mỗi nhẫn vật sử dụng tối đa 5 vật phẩm )
Tẩy Tủy Kinh
Võ Lâm Mật Tịch


100% Nhận Được 
Hào Quang (HSD: 30 ngày)
Thuộc tính đi kèm:
+5% Kháng Tất cả

 

Max 2 Loại - Bánh Nướng & Cây Kẹo Tròn
400.000.000 điểm kinh nghiệm
(400 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn)

 

 ĐẶC BIỆT MỐC TOÀN SERVER

Trong quá trình sử dụng Cây Kẹo Tròn đạt đến một mức yêu cầu của toàn sever sẽ nhận được phần thưởng giá trị:

(Khi tất cả người chơi trong sever sử dụng bao nhiêu cái Cây Kẹo Tròn sẽ được ghi nhớ lại tại máy chủ ngẫu nhiên một người chơi sử dụng đạt đúng số lượng yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng,khi đạt mốc 50000 sẽ tự động tính lại từ đầu.)

Mốc Phần thưởng
3500  5 QHT+TSBL
4050 3 THBT
4600 Giày Thiên Hoàng (thuộc tính ngẫu nhiên)
5150 3 THBT
5700 5 QHT+TSBL
6250 10 QHT+TSBL
6800  Ngọc Bội Thiên Hoàng (thuộc tính ngẫu nhiên)
7350 6 THBT
7900 5 QHT+TSBL
8450 1 VLMT+TTK
9000 Bao Tay Thiên Hoàng (thuộc tính ngẫu nhiên)
10100  10 QHT+TSBL
10650 6 THBT
11200 2 VLMT+TTK
12300 Áo Thiên Hoàng (thuộc tính ngẫu nhiên)
12850 10 QHT+TSBL
13400 Đai Lưng Thiên Hoàng (thuộc tính ngẫu nhiên)
13950 3 Mảnh Thiên Hoàng
14500 Nhẫn Thiên Hoàng (Thuỷ) (thuộc tính ngẫu nhiên)
15600 10 QHT+TSBL
16150 3 VLMT+TTK
17250 Nhẫn Thiên Hoàng (Mộc) (thuộc tính ngẫu nhiên)
17800 3 Mảnh Thiên Hoàng
18900 Dây Chuyền Thiên Hoàng (thuộc tính ngẫu nhiên)
19450 10 QHT+TSBL
20000 Nón Thiên Hoàng (thuộc tính ngẫu nhiên)
20550 10 Mảnh Phi Vân
21100 10 QHT+TSBL
21650 6 Mảnh Thiên Hoàng
22200 4 VLMT+TTK
22750 10 Mảnh Phi Vân
23300 10 QHT+TSBL
24400 5 VLMT+TTK
24950 20 Mảnh Phi Vân
26600 20 QHT+TSBL
27150 20 Mảnh Phi Vân
28250 7 VLMT+TTK
28800 20 Mảnh Phi Vân
29900 Mặt Nạ Vương Giả (30 Ngày)
30450 20 Mảnh Phi Vân
31550 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (30 Ngày)
35000

SET Thiên Hoàng Ngẫu Nhiên Thuộc Tính
10 VLMT+ TTK

40000

Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 Ngày)

50000

SET Thiên Hoàng Maxopt
1 Ngựa Phi Vân
15 VLMT + TTK

 Công dụng của các vật phẩm

Vật phẩm Chức năng
Linh Hồn Chiến Mã  Thu thập đủ 10 linh hồn chiến mã và 500v sẽ đổi được 01 mã bài ngựa 80
Cống Nguyệt Phù Dung Tăng điểm Tiềm năng 5 điểm (chỉ sử dụng được 3 lần)
Phụng Nguyệt Quả Dung Tăng điểm Kỹ năng 1 điểm (chỉ sử dụng được 2 lần)
Nến bát trân phúc nguyệt     Tăng x2 điểm kinh nghiệm cho cả tổ đội trong 30 phút
Mật Tịch Kỹ Năng 90     Được + 1 skill kỹ năng 90. Lưu ý skill 20 không hỗ trợ
Mảnh Thiên Hoàng 06 Mảnh ghép thành 1 trang bị thiên hoàng ngẫu nhiên
Đá Ngũ Sắc Bán tại KTC 150 xu, vật phẩm dùng để thay đổi ngoại trang
Tính năng: THAY ĐỔI NGOẠI TRANG
Bảo Rương - Đồ Phổ Mở ra đồ phổ nâng cấp vũ khí
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù Kỹ năng vốn có +1 cấp
Mặt Nạ - Vương Giả Kỹ năng vốn có +1 cấp
Càn Khôn Song Tuyệt Bội Kỹ năng vốn có +2 cấp
Thiệp Thiếu Nhi
(Đổi tại NPC Tiểu Long)
Khi đủ số lượng có thể đổi được vật phẩm theo mốc sau:
1000 Thiệp Thiếu Nhi = Nhất Kỷ Càn Khôn Phù ( 30 ngày)
2000 Thiệp Thiếu Nhi = Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
3000 Thiệp Thiếu Nhi = Thần Mã (Bảo hộ 5.000.000 VNĐ)
( Lưu ý: Khi quy đổi quà Thiệp Thiếu Nhi sẽ mất )