Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Sự kiện: MỪNG LỄ QUỐC KHÁNH 2-9

  • Trang chủ
  • > Sự kiện: MỪNG LỄ QUỐC KHÁNH 2-9

Quốc khánh 2-9

SỰ KIỆN: MỪNG LỄ QUỐC KHÁNH 2/9

Thân gửi chư vị anh hùng!
Đã sắp tới dịp lễ lớn mừng Quốc Khánh của đất nước Việt Nam. 
BQT xin gửi đến chư vị hoạt động mừng Quốc Khánh với những phần thưởng hấp dẫn.

 Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra: Từ 22/08 đến 00:01 - 11/09/2023 (tức hết ngày 10/09 bước sang ngày 11/09)

Đối tượng sử dụng: Nhận vật có đẳng cấp từ 90 trở lên

Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú


Chiến Binh Sao Vàng

Vị trí: Tương Dương (196/202)

Chức năng:
- Hợp thành vật phẩm
- Nhận thưởng đạt mốc
- Kiểm tra số lần sử dụng vật phẩm
- Mua "Phẩm Màu Sắc"
-
Mua "500 Quốc Khánh Đỏ"

- Tăng thêm 300 lần sử dụng Quốc Khánh Đỏ ( 200x + 1000v lượng)

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 11/09/2023


Túi Mừng Quốc Khánh

Nguồn gốc: Nhận được khi hạ quái tại các bản đồ 90 trở lên

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng nhận nguyên liệu

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 11/09/2023


Chào

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Quốc Khánh (vàng) và Quốc Khánh (đỏ)"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 11/09/2023


Mừng

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Quốc Khánh (vàng) và Quốc Khánh (đỏ)"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 11/09/2023


Ngày

Nguồn gốc: Đổi từ điểm tích lũy "Tống Kim"
- 50 điểm = 1 vật phẩm

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Quốc Khánh (vàng) và Quốc Khánh (đỏ)"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 11/09/2023


Ngôi Sao Chiến Thắng

Nguồn gốc: Nhận được khi "Tham gia các hoạt động bên dưới"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Quốc Khánh (đỏ)"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 11/09/2023


Phẩm Màu Sắc

Nguồn gốc: Mua tại NPC "Chiến Binh Sao Vàng"

1 Tiền đồng = 1 vật phẩm

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Quốc Khánh (đỏ)"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 11/09/2023

 Công thức hợp thành

Hình ảnh Ghi chú

Quốc Khánh (vàng)

Nguồn gốc: Hợp thành từ "Chiến Binh Sao Vàng"

Công thức:
+ 1 Chào
+ 1 Mừng
+ 1 Ngày
+ 1 vạn lượng

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 4.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Xem phần thưởng bên dưới.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 11/09/2023
- Giới hạn: 500 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 110 sử dụng không tính giới hạn


Quốc Khánh (đỏ)

Nguồn gốc: Hợp thành từ "Chiến Binh Sao Vàng"

Công thức:
+ 1 Chào
+ 1 Mừng
+ 1 Ngày
+ Sao Vàng Chiến Thắng
+ Phẩm Màu Sắc

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 6.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Xem phần thưởng bên dưới.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 11/09/2023
- Giới hạn: 500 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 110 sử dụng không tính giới hạn

 Tham gia hoạt động nhận "Ngôi Sao Chiến Thắng"

Hoạt động Yêu cầu
Tống Kim Đại Chiến
(Trận 21:00)
3000 điểm tích lũy trở lên
(Nhận random 30 đến 50 vật phẩm)
Phong Lăng Độ Tiêu diệt "Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh" hoặc "Thủy Tặc Đầu Lĩnh"
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Phong Lăng Độ Hoàn thành di chuyển qua Bờ Bắc
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Vượt ải Vượt qua ải 20
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Vượt ải Hoàn thành vượt qua ải 28
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Boss Tiểu Hoàng Kim Người chơi tiêu diệt thành công Boss Tiểu Hoàng Kim
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Nhiệm vụ Dã Tẩu Hoàn thành liên tiếp nhiệm vụ - không được hủy
20 Nhiệm vụ liên tiếp - 10 vật phẩm
30 Nhiệm vụ liên tiếp - 30 vật phẩm
40 Nhiệm vụ liên tiếp - 60 vật phẩm
Vận Lương Cá Nhân Hoàn thành Vận Lương (Hòa bình)
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Hoàn thành Vận Lương (Đẫm máu)
(Nhận random 40 đến 60 vật phẩm)

 Phần thưởng sử dụng

500 Quốc Kháng (Vàng)
(Tổng sử dụng nhận: 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Tiên Thảo Lộ (1 giờ)
Phúc Duyên Lộ
Thiên Sơn Bảo Lộ
500 Quốc Khánh (Đỏ)
(Tổng sử dụng nhận: 3.000.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Phi Tốc Hoàn (lễ bao) Đại Lực Hoàn (lễ bao)
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tuỷ Kinh
Thiết La Hán Bàn Nhược Tâm Kinh
Lam Thủy Tinh Tử Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Tiên Thảo Lộ (1 giờ) Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Thiên Sơn Bảo Lộ Quế Hoa Tửu
Bách Quả Lộ Phúc Duyên Lộ
Danh Vọng Bảo Lộ (1-5 điểm) Bảo Rương Bí Kíp
Hoàn Thành Dã Tẩu Thỏi Vàng
Lệnh Bài Boss Đại Hoàng Kim
(xem công dụng bên dưới)
Ngựa 80 (ngẫu nhiên)
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
(xem công dụng bên dưới)
Bảo Rương May Mắn
(xem công dụng bên dưới)
Đá Ngũ Sắc
(xem công dụng bên dưới)
Long Vân Ngọc Bích
(xem công dụng bên dưới)
Tẩy Tuỷ Kinh - Tiểu Đơn Võ Lâm Mật Tịch  - Tiểu Đơn
Phụng Nguyệt Quả Dung Cống Nguyệt Phù Dung
Cẩm Nang Định Quốc
(xem công dụng bên dưới)
Bảo Rương An Bang
(xem công dụng bên dưới)
Cẩm Nang Nhu Tình
(xem công dụng bên dưới)
Cẩm Nang Hiệp Cốt
(xem công dụng bên dưới)
Linh Hồn Chiến Mã
(xem công dụng bên dưới)
Tín Vật Môn Phái
Đại Thành Bí Kíp (90) Mảnh Thiên Hoàng
Đại Thành Bí Kíp 120

 Thưởng sử dụng đạt mốc

Max 500
Quốc Khánh (Đỏ)

(Ngẫu nhiên nhận)
Nhất Kỷ Càn khôn Phù (7 Ngày)
Mặt Nạ - Vương Giả (7 Ngày )
 Quốc Kỳ [Kỹ Năng]
(Mỗi nhẫn vật sử dụng tối đa 2 vật phẩm)
Quốc Kỳ [Tiềm Năng]
(Mỗi nhẫn vật sử dụng tối đa 2 vật phẩm )
1-2 Mật Tịch Kỹ Năng 120


100% Nhận Được 
Hào Quang (HSD: 30 ngày)
Thuộc tính đi kèm:
5% Kháng Tất Cả

Max 2 Loại
Quốc Khánh (Vàng) và Quốc Khánh (Đỏ)
5.000.000.000 điểm kinh nghiệm
(5 tỷ điểm kinh nghiệm cộng dồn)

Ngoài ra sau khi sử dụng 500 Quốc Khánh (đỏ) có thể dùng 200 Tiền đồng + 1000 vạn lượng để tăng được thêm lần sử dụng - (Tăng thểm 300 vật phẩm - Mỗi nhân vật được 1 lần)

Max 800
Quốc Khánh (Đỏ)

(Ngẫu nhiên nhận)
Bảo rương Bí Điển (ngẫu nhiên nhận 01 mảnh bí điển)
01 Nhất kỷ càn khôn (hạn dùng 01 tháng)
01 Mặt nạ Vương Giả (hạn dùng 01 tháng)
03-05 Mảnh Long Vân
01-03 Lệnh Bài Boss Hoàng Kim

 

 Mốc toàn server

Trong quá trình sử dụng Quốc Khánh (Đỏ) đạt đến một mức yêu cầu của toàn sever sẽ nhận được phần thưởng giá trị:

(Khi người chơi trong sever sử dụng Quốc Khánh (Đỏ) sẽ được ngẫu nhiên nhận phần thưởng bên dưới theo thứ tự tăng dần (từ trên xuống) và khi đạt mốc cuối sẽ tự động tính lại từ đầu)

Mốc nhận thưởng theo thứ tự từ trên xuống Số lượng
Đá Luyện Chiến Mã 5
Long Vân Ngọc Bích 5
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ
Mỗi loại 10
Mật Tịch Kỹ Năng 120 (Ngẫu nhiên nhận: 1 đến 3 vật phẩm)
Đá Luyện Chiến Mã 5
Long Vân Ngọc Bích 5
Mật Tịch Kỹ Năng 120 (Ngẫu nhiên nhận: 1 đến 3 vật phẩm)
Ngựa Phi Vân 1
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ
Mỗi loại 10
Mật Tịch Kỹ Năng 120 (Ngẫu nhiên nhận: 1 đến 3 vật phẩm)
Long Vân Ngọc Bích 5
Đá Luyện Chiến Mã 5
Sách Kỹ Năng 120 1
Long Vân Ngọc Bích 5
Mật Tịch Kỹ Năng 120 (Ngẫu nhiên nhận: 1 đến 3 vật phẩm)
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ
Mỗi loại 10
Long Vân Ngọc Bích 5
Ngựa Phi Vân 1
Đá Luyện Chiến Mã 5
Long Vân Ngọc Bích 5
Mật Tịch Kỹ Năng 120 (Ngẫu nhiên nhận: 1 đến 3 vật phẩm)
Long Vân Ngọc Bích 10
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ
Mỗi loại 10
Long Vân Ngọc Bích 5
Tín Vật Môn Phái 1
Long Vân Ngọc Bích 5
Đá Luyện Chiến Mã 5
Ngựa Phi Vân 1
Mật Tịch Kỹ Năng 120 (Ngẫu nhiên nhận: 1 đến 3 vật phẩm)
Long Vân Ngọc Bích 5
Tín Vật Môn Phái 1
Đá Luyện Chiến Mã 5
Long Vân Ngọc Bích 5
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ
Mỗi loại 10
Mật Tịch Kỹ Năng 120 (Ngẫu nhiên nhận: 1 đến 3 vật phẩm)
Đá Luyện Chiến Mã 5
Long Vân Ngọc Bích 5
Mật Tịch Kỹ Năng 120 (Ngẫu nhiên nhận: 1 đến 3 vật phẩm)
Ngựa Phi Vân 1
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ
Mỗi loại 10
Mật Tịch Kỹ Năng 120 (Ngẫu nhiên nhận: 1 đến 3 vật phẩm)
Long Vân Ngọc Bích 5
Đá Luyện Chiến Mã 5
Sách Kỹ Năng 120 1
Long Vân Ngọc Bích 5
Mật Tịch Kỹ Năng 120 (Ngẫu nhiên nhận: 1 đến 3 vật phẩm)
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ
Mỗi loại 10
Long Vân Ngọc Bích 5
Ngựa Phi Vân 1
Đá Luyện Chiến Mã 5
Long Vân Ngọc Bích 5
Mật Tịch Kỹ Năng 120 (Ngẫu nhiên nhận: 1 đến 3 vật phẩm)
Long Vân Ngọc Bích 10
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ
Mỗi loại 10
Long Vân Ngọc Bích 5
Tín Vật Môn Phái 1
Long Vân Ngọc Bích 5
Đá Luyện Chiến Mã 5
Ngựa Phi Vân 1
Mật Tịch Kỹ Năng 120 (Ngẫu nhiên nhận: 1 đến 3 vật phẩm)
Long Vân Ngọc Bích 5

03 Đặc Ân Hoàng Kim

01 Sách kỹ năng 120

01 Đại Thành Bí Kíp 120

 Công dụng của các vật phẩm

Vật phẩm Chức năng
Linh Hồn Chiến Mã  Thu thập đủ 10 linh hồn chiến mã và 500v sẽ đổi được 01 mã bài ngựa 80
Cống Nguyệt Phù Dung Tăng điểm Tiềm năng 5 điểm (chỉ sử dụng được 3 lần)
Phụng Nguyệt Quả Dung Tăng điểm Kỹ năng 1 điểm (chỉ sử dụng được 2 lần)
Nến bát trân phúc nguyệt     Tăng x2 điểm kinh nghiệm cho cả tổ đội trong 30 phút
Mật Tịch Kỹ Năng 90     Được + 1 skill kỹ năng 90. Lưu ý skill 20 không hỗ trợ
Mảnh Thiên Hoàng 06 Mảnh ghép thành 1 trang bị thiên hoàng ngẫu nhiên
Đá Ngũ Sắc Bán tại KTC 150 xu, vật phẩm dùng để thay đổi ngoại trang
Tính năng: THAY ĐỔI NGOẠI TRANG
Bảo Rương - Đồ Phổ Mở ra đồ phổ nâng cấp vũ khí
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù Kỹ năng vốn có +1 cấp
Mặt Nạ - Vương Giả Kỹ năng vốn có +1 cấp
Càn Khôn Song Tuyệt Bội Kỹ năng vốn có +2 cấp
Mật Tịch Kỹ Năng 120 Được + 1 skill kỹ năng 120. Lưu ý skill 20 không hỗ trợ
Cẩm Nang ĐQ-Nhu Tình-Hiệp Cốt Mở ngẫu nhiên nhận 1 trang bị ĐQ- Nhu Tình- Hiệp Cốt
Bảo Rương An Bang Mở ngẫy nhiên nhận trang bị An Bang
Long Vân Ngọc Bích Đổi mảnh trang bị hoàng kim
(Chi tiết:
Tính năng: Đổi mảnh trang bị Hoàng Kim Môn Phái (jxbisu.net))
Lệnh Bài Boss Hoàng Kim Gọi ra 1 Boss Đại Hoàng Kim
Bảo Rương Bí Điển Ngẫu nhiên nhận được 01 mảnh bí điển
Đặc Ân Hoàng Kim Liên hệ Fanpage để đổi 01 mảnh HKMP bất kỳ