Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Tính năng: PHONG LĂNG ĐỘ

Phong Lăng Độ từ thuở hồng hoang khai mở VLTK JX Bí Sử đã được tương truyền là nơi đi dễ khó về, rất nhiều cao thủ khắp chốn khi đến nơi này đều không thể dùng khinh công để di chuyển qua bờ phía Bắc - nơi được tương truyền lưu dữ vô số những điều thần bí của thế giới võ lâm.

Khi di chuyển tại các chiến thuyền này người đông nhưng chỗ thì chật, kẻ thủ ác cũng như thủy tặc giả danh rất nhiều. Hãy "Cẩn thận củi lửa" khi tham gia tính năng Phong Lăng Độ!

 Điều kiện tham gia

Chuyến Thuyền (phổ thông): [Mỗi giờ một lần trừ chuyến đặc biệt]

Chuyến thuyền (đặc biệt): 22:00 (hàng ngày)

Điều kiện tham gia: Đã gia nhập môn phái & đạt cấp 50 trở lên.

Điều kiện báo danh:

Phổ Thông: 01 Lệnh bài Phong Lăng Độ

Đặc Biệt: 01 Lệnh bài Thủy Tặc

 NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Thuyền Phu Giáp/Ất/Bính

Vị trí: Bờ Nam Phong Lăng Độ

 - Thuyền Phu Giáp - bến 1 (144/189)

Chức năng: 

- Báo danh & nộp Truy Công Lệnh nhận thưởng.

- Di chuyển nhanh qua bờ Bắc - (Phí 5 Tiền đồng)


Lệnh Bài Phong Lăng Độ

Nguồn gốc: 

- Cửa Hàng Tiền Vạn: 20 vạn lượng/vật phẩm

- Kỳ Trân Các: 2 Tiền đồng/vật phẩm

- Hạ quái tại bờ Nam & Bắc ngẫu nhiên nhận.

Công dung: Báo danh tham gia chuyến phổ thông Phong Lăng Độ.


Lệnh Bài Thủy Tặc

Nguồn gốc: 

- Cửa Hàng Tiền Vạn: 40 vạn lượng/vật phẩm

- Kỳ Trân Các: 4 Tiền đồng/vật phẩm

Công dung: Báo danh tham gia chuyến đặc biệt Phong Lăng Độ.


Hải Long Châu

Nguồn gốc: 

- Kỳ Trân Các: 10 Tiền đồng/vật phẩm

Công dung: Tăng thêm 1 lần nhận và trả nhiệm vụ “Tiêu Diệt Thủy Tặc”. 

Giới hạn: Mỗi ngày, mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 lần vật phẩm “Hải Long Châu”.

 Hướng dẫn tham gia

 Cá nhân đối thoại với NPC Thuyền Phu Giáp/Ất/Bính tại các khung giờ quy định để báo danh & có thể trực tiếp lên thuyền.

 Phút thứ 10 kể từ khi thuyền rời bến: Tùy theo chuyến & bến thuyền đã báo danh nhân sĩ có thể PK lẫn nhau.

 Trong 30 phút đi thuyền:

Hạ NPC Thủy Tặc để nhận điểm kinh nghiệm vật phẩm như các bản đồ luyện công và có tỷ lệ rơi Truy Công Lệnh.

Phút thứ 25, 30, 35 từ lúc rời bến - Xuất hiện 01 Thủy Tặc Đầu Lĩnh: Hạ gục nhận Truy Công Lệnh & ngẫu nhiên nhận các phần thưởng.

Phút thứ 30 từ lúc rời bến - Xuất hiện 02 Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh (chỉ xuất hiện tại chuyến Đặc Biệt)Hạ gục ngẫu nhiên nhận các phần thưởng vô cùng giá trị.

03 loại NPC (tùy chuyến) cần hạ gục khi thuyền rời bến
 

Kết thúc thời gian đi thuyền: Nhanh chóng nộp Truy Công Lệnh tại Thuyền Phu bờ Bắc.

Phần thưởng khi nộp Truy Công Lệnh: 10.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Cách di chuyển về lại bờ Nam:

Đối thoại Thuyền Phu bờ Bắc (cần lộ phí).

Di chuyển qua Mạn Bắc Thảo Nguyên khám phá & di chuyển về bằng đường Lâm Du Quan tại bản đồ này.

 

 Boss "Đội Trưởng Thuỷ Tặc"

Chuyến thuyền: 22:00 sẽ xuất hiện "Boss - Đội Trưởng Thuỷ Tặc" tiêu diệt mang về vô số phần thưởng hấp dẫn:

Hình ảnh Ghi chú

Đội Trưởng Thuỷ Tặc

Toạ độ xuất hiện: Bến Thuyền 1 - 202/200

Thời gian xuất hiện: 

22:30 (hàng ngày)

 

Phần thưởng khi tiêu diệt
(100% rơi ra)

Người chơi hoặc tổ đội tiêu diệt nhận:
10.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
1 Truy Công Lệnh

Người chơi đứng xung quanh nhận:
5.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)

 

Phần thưởng khi tiêu diệt
(ngẫu nhiên rơi ra)
Số lượng
Ngựa 80 random (vĩnh viễn) 1
Tẩy Tuỷ Kinh 1
Võ Lâm Mật Tịch 1
Tiên Thảo Lộ đặc biệt (8 giờ) 1
Trang bị Kim Phong (Ngẫu nhiên) 1
Bàn Nhược Tâm Kinh 1
Thiết La Hán 1
Thiên Sơn Bảo Lộ 1
Quế Hoa Tửu 1
Tiên Thảo Lộ (1 giờ) 1
Trang bị xanh cấp 10
(Ngẫu nhiên hệ và thuộc tính)
1

 Phần thưởng tiêu diệt "Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh"

Ngươi chơi tiêu diệt thành công "Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh" sẽ nhận được các vật phẩm bên dưới:

Phần thưởng khi tiêu diệt
(100% rơi ra)

Người chơi tiêu diệt nhận:
5.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
01 -  Truy Công Lệnh
01 - Trang bị Kim Phong (random)
01 - Bộ Thủy Tinh

Phần thưởng khi tiêu diệt
(ngẫu nhiên rơi ra)
Số lượng
Tẩy Tuỷ Kinh 1
Võ Lâm Mật Tịch 1
Tiên Thảo Lộ đặc biệt (8 giờ) 1
Bảo Rương - Bí Kíp 1
Bàn Nhược Tâm Kinh 1
Thiết La Hán 1
Tiên Thảo Lộ (1 giờ) 1

 

Lưu ý: Khi tham gia Bơi Thuyền sẽ bị bung pk nha mấy cha nội.

Phần thưởng sẽ được cập nhật liên tục dựa theo tình hình máy chủ hiện tại!