Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Tính năng: PHONG LĂNG ĐỘ

Phong Lăng Độ từ thuở hồng hoang khai mở VLTK JX Bí Sử đã được tương truyền là nơi đi dễ khó về, rất nhiều cao thủ khắp chốn khi đến nơi này đều không thể dùng khinh công để di chuyển qua bờ phía Bắc - nơi được tương truyền lưu dữ vô số những điều thần bí của thế giới võ lâm.

Khi di chuyển tại các chiến thuyền này người đông nhưng chỗ thì chật, kẻ thủ ác cũng như thủy tặc giả danh rất nhiều. Hãy "Cẩn thận củi lửa" khi tham gia tính năng Phong Lăng Độ!

 Điều kiện tham gia

Chuyến Thuyền (phổ thông): [Mỗi giờ một lần trừ chuyến đặc biệt]

Chuyến thuyền (đặc biệt): 22:00 (hàng ngày) CHỈ DIỄN RA TẠI BẾN THUYỀN 1

Điều kiện tham gia: Đã gia nhập môn phái & đạt cấp 50 trở lên.

Điều kiện báo danh:

Phổ Thông: 01 Lệnh bài Phong Lăng Độ

Đặc Biệt: 01 Lệnh bài Thủy Tặc

 NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Thuyền Phu Giáp/Ất/Bính

Vị trí: Bờ Nam Phong Lăng Độ

 - Thuyền Phu Giáp - bến 1 (144/189)

Chức năng: 

- Báo danh & nộp Truy Công Lệnh nhận thưởng.

- Di chuyển nhanh qua bờ Bắc - (Phí 10 Tiền đồng)


Lệnh Bài Phong Lăng Độ

Nguồn gốc: 

- Kỳ Trân Các: 2 Tiền đồng/vật phẩm
- Lễ Quan : 50v / vật phẩm

- Hạ quái tại bờ Nam & Bắc ngẫu nhiên nhận.

Công dung: Báo danh tham gia chuyến phổ thông Phong Lăng Độ.


Lệnh Bài Thủy Tặc

Nguồn gốc: 

- Kỳ Trân Các: 5 Tiền đồng/vật phẩm
- Lễ Quan : 100v / vật phẩm

Công dung: Báo danh tham gia chuyến đặc biệt Phong Lăng Độ.

 Hướng dẫn tham gia

 Cá nhân đối thoại với NPC Thuyền Phu Giáp/Ất/Bính tại các khung giờ quy định để báo danh & có thể trực tiếp lên thuyền.

 Phút thứ 10 kể từ khi thuyền rời bến: Tùy theo chuyến & bến thuyền đã báo danh nhân sĩ có thể PK lẫn nhau.

 Trong 30 phút đi thuyền:

Hạ NPC Thủy Tặc để nhận điểm kinh nghiệm vật phẩm như các bản đồ luyện công và có tỷ lệ rơi Truy Công Lệnh.

Phút thứ 25, 30, 35 từ lúc rời bến - Xuất hiện 01 Thủy Tặc Đầu Lĩnh: Hạ gục ngẫu nhiên nhận Tiên thảo lộ (1h), Phúc Duyên

Phút thứ 30 từ lúc rời bến - Xuất hiện 02 Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh (chỉ xuất hiện tại chuyến Đặc Biệt)Hạ gục ngẫu nhiên nhận các phần thưởng vô cùng giá trị.

03 loại NPC (tùy chuyến) cần hạ gục khi thuyền rời bến
 

Kết thúc thời gian đi thuyền: Nhanh chóng nộp Truy Công Lệnh tại Thuyền Phu bờ Bắc.

Phần thưởng khi nộp Truy Công Lệnh: 10.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Cách di chuyển về lại bờ Nam:

Đối thoại Thuyền Phu bờ Bắc (cần lộ phí).

Di chuyển qua Mạn Bắc Thảo Nguyên khám phá & di chuyển về bằng đường Lâm Du Quan tại bản đồ này.

 

 Phần thưởng tiêu diệt "Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh"

Ngươi chơi tiêu diệt thành công "Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh" sẽ nhận được các vật phẩm bên dưới:

Phần thưởng khi tiêu diệt
(100% rơi ra)

Người chơi hoặc tổ đội tiêu diệt nhận:
10.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)

Người chơi đứng xung quanh nhận:
5.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
Phần thưởng khi tiêu diệt
(ngẫu nhiên rơi ra)
Số lượng
Ngựa 80 random (vĩnh viễn) 1
Võ Lâm Mật Tịch 1
Tẩy Tuỷ Kinh  1
Trang bị Kim Phong (Ngẫu nhiên) 1
Tẩy Tuỷ Kinh - Tiểu Đơn 1
Võ Lâm Mật Tịch  - Tiểu Đơn 1
Lam Thuỷ Tinh 1
Tử Thuỷ Tinh 1
Lục Thuỷ Tinh 1
Tinh Hồng Bảo Thạch 1
Bàn Nhược Tâm Kinh 1
Quế Hoa Tửu  
Thiết La Hán 1
Thiên Sơn Bảo Lộ 1
Tiên Thảo Lộ (1 giờ) 1
Trang bị xanh cấp 10
(Ngẫu nhiên hệ và thuộc tính)
 

 

Lưu ý: Khi tham gia Bơi Thuyền sẽ KHÔNG bị bung pk nha mấy cha nội.

Phần thưởng sẽ được cập nhật liên tục dựa theo tình hình máy chủ hiện tại!