Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Tính năng: LUYỆN CHIẾN MÃ

 Công thức luyện ngựa 80

Nguyên liệu Số lượng
Cỏ Tươi Tây Vực
(Đổi điểm tích lũy Tống Kim - 5000 điểm/1 cỏ)
10
Mảnh ngựa 100
500 vạn lượng 500v

Sau khi có đầy đủ nguyên liệu đem đến NPC Bán ngựa Tương Dương để luyện chiến mã mặc định tỷ lệ sẽ là 100%