Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

CHIẾN TRƯỜNG TỐNG & KIM

Chiến trường Phong Vân Luận Kiếm (Tống Kim) là nơi để các cao thủ có thể cùng hảo hữu, Bang hội mình tả xung hữu đột, thi triển võ công xưng bá thiên hạ. Trong thời gian vừa qua đã thu hút được sự quan tâm tham gia của đông đảo quý nhân sĩ.

 Điều kiện tham gia

Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật đã gia nhập môn phái.

Cao cấp: Yêu cầu đẳng cấp 80 trở lên.

Thời gian báo danh: 12:50 và 20:50

Thời gian chờ: 10 phút.

Thời gian khai chiến: 13:00 và 21:00.

Thời gian diễn ra: 60 phút.

Số nhân vật tối đa: 150 người mỗi phe.

Sử dụng "Thần Hành Phù hoặc Tống Kim Chiêu Thư" để đến nơi báo danh

Phí báo danh:

Cao Cấp: miễn phí

 NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

NPC Báo danh
(Tống/Kim)

Vị trí: Khu vực báo danh phe Tống/Kim.

Công dụng: Báo danh tham gia phe Tống/Kim.


NPC Quân Nhu
(Tống/Kim)

Vị trí: Khu vực báo danh phe Tống/Kim.

Công dụng:

Đổi điểm tích luỹ thành điểm kinh nghiệm

Kiểm tra điểm tích luỹ hiện có

Đổi đạo cụ Tống Kim (Phi Tốc, Lệnh Bài, Chiến Cổ....,Túi điểm tích lũy, Exp

Luyện Nhạc Vương Kiếm


 NPC Quân Nhu - chiến trường
(Tống/Kim)

Vị trí: Khu vực hậu doanh chiến trường phe Tống/Kim.

Công dụng:

Mua dược phẩm, sửa đồ, bán đồ.

Mua Máu Nhanh giá:

Cao cấp: 100 lượng/bình

 

Vật Phẩm Ghi Chú  Điểm tích lũy   Hiệu lực 

Chiến Cổ

Công dụng: Tăng 30% sinh lực và 30% kháng tất cả cho cá nhân và đồng đội xung quanh.

Tính chất: Xếp chồng 50/50

800 3 phút

Lệnh Bài

 Công dụng: Tăng 30% tốc độ di chuyển và 50% tốc độ đánh cho cá nhân và đồng đội xung quanh. 

Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.

800 5 phút

Ngoại Phổ Hoàn

Công dụng: Tăng 50% sát thương vật lý ngoại công cho cá nhân.

Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.

200 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ

Ngoại Băng Hoàn

Công dụng: Tăng 100 điểm băng sát ngoại công cho cá nhân.

Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.

200 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ

Nội Phổ Hoàn

Công dụng: Tăng 100 điểm sát thương vật lý nội công cho cá nhân.

Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.

200 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ

Nội Độc Hoàn

Công dụng: Tăng 50 điểm độc sát nội công cho cá nhân.

Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.

200 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ

Nội Băng Hoàn

Công dụng: Tăng 100 điểm băng sát nội công cho cá nhân.

Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.

200 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ

Nội Hỏa Hoàn

Công dụng: Tăng 100 điểm hỏa sát nội công cho cá nhân.

Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.

200 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ

Nội Lôi Hoàn

Công dụng: Tăng 100 điểm lôi sát nội công cho cá nhân.

Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.

200 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ

Trường Mệnh Hoàn

Công dụng: Tăng 500 điểm sinh lực cho cá nhân.

Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.

300 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ

Gia Bào Hoàn

Công dụng: Tăng 20% tốc độ di chuyển cho cá nhân.

Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.

300 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ

Cao Thiểm Hoàn

Công dụng: Tăng 500 điểm né tránh cho cá nhân.

Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.

300 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ

Cao Trung Hoàn

Công dụng: Tăng 500 điểm chính xác cho cá nhân.

Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.

300 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ

Phi Tốc Hoàn

Công dụng: Tăng 50% tốc độ đánh cho cá nhân.

Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.

500 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ

 Kháng đơn chi giác 

Công dụng: Giảm 20% phản đòn của người chơi phe địch xung quanh.

Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.

500 3 phút
Kinh nghiệm đơn 5.000.000 exp
(Mỗi nhân vật sử dụng 1 viên/1 ngày)
10.000  
Cỏ tươi Nguyên liệu luyện chiến mã 5000  
Tích Lũy Đơn (tiểu) Sử dụng nhận 5000 điểm tích lũy TK 6000  
Tích Lũy Đơn (đại) Sử dụng nhận 10.000 điểm tích lũy TK 11.000  
Đổi Điểm Tích Lũy Quy đổi điểm tích lũy thành exp giới hạn 7.500.000 exp/1 Ngày ( 1 điểm tích lũy = 750 exp)    

 Cách thức báo danh và bản đồ thi đấu:

Phe Tống Phe Kim

Võ Lâm Truyền Kỳ 
Đến phía Bắc thành Tương Dương báo danh

Võ Lâm Truyền Kỳ 
Biện Kinh -> Nam Chu Tiên Trấn báo danh

Võ Lâm Truyền Kỳ
Sử dụng Thần Hành Phù – chọn Phe Tống

Võ Lâm Truyền Kỳ
Sử dụng Thần Hành Phù – chọn Phe Kim

Võ Lâm Truyền Kỳ
Đối thoại NPC Mộ Binh Quan để tham gia

Võ Lâm Truyền Kỳ
Đối thoại NPC Kim Quốc Chiêu Binh Quan để tham gia


Bản đồ Hoàng Sa Lâm Ngao

 Phần thưởng: Chỉ áp dụng với trận TK 21h

TỐNG KIM CAO CẤP

Yêu cầu Cá Nhân Phần Thưởng

Phe Thắng
Tích lũy 1000 điểm

5.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Phe Thua
Tích lũy 1000 điểm

5.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

TOP 1 Danh hiệu "ĐỘC CÔ CẦU BẠI" hạn dùng 24h
(Cộng 300 máu, 300 mana, tăng 10% tốc độ di chuyển và tăng 5% Kháng Tất Cả)

Lưu ý:
- TK 13h00 hàng ngày sẽ là x2 điểm tích lũy
- TK 21h00 hàng ngày sẽ là x4 điểm tích lũy
Riêng thứ 2 là Thiên Tử nên chỉ là x1 điểm tích lũy (dù có thiên tử hoặc không)

- Các trường hợp post điểm Tống Kim, bị nhốt tù và xử lý nghiêm

  • Phần thưởng có thể sẽ thay đổi để phù hợp với tình hình hiện tại của sever.